ป้องกันต่อมลูกหมากโต ด้วยการหลั่งอสุจิ จริงหรือมั่ว!

ป้องกันต่อมลูกหมากโต ด้วยการหลั่งอสุจิ จริงหรือมั่ว

สารบัญเนื้อหา

ป้องกันต่อมลูกหมากโต ด้วยการหลั่งอสุจิ จริงหรือมั่ว

ป้องกันต่อมลูกหมากโต ด้วยการหลั่งอสุจิ จริงหรือมั่ว!

มีหลายความเชื่อเกี่ยวกับการป้องกันต่อมลูกหมากโต ด้วยการหลั่งอสุจิของผู้ชายอยู่หลายความเชื่อ เช่น ควรหลั่งน้ำอสุจิไม่เกิน 7 ครั้งต่อเดือน ถ้ามากเกินไปจะทำให้เกิดการเสื่อมทางเพศ หรือหากหลั่งอสุจิทุกวันจะทำให้กามตายด้าน แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น การหลั่งอสุจิอย่างน้อย 21 ครั้ง ต่อเดือน จะทำให้คุณผู้ชายมีสุขภาพทางเพศที่ดี อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และต่อมลูกหมากโตลดลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญ หลั่งอสุจิบ่อย จึงมีประโยชน์กับร่างกายและสุขภาพทางเพศทั้งทางตรงทางอ้อม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ