02-123-3866

ฮอร์โมนเพศชาย คืออะไร ทำไมมีผลให้นกเขาไม่ขัน

ฮอร์โมนเพศชาย คืออะไร ทำไมมีผลให้นกเขาไม่ขัน

สารบัญเนื้อหา

ฮอร์โมนเพศชาย คืออะไร ทำไมมีผลให้นกเขาไม่ขัน

ฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรน (Testosterone) คือฮอร์โมนที่กำหนดและกระตุ้นลักษณะทางกายภาพของเพศชาย อย่างเช่น เรื่องความต้องการทางเพศ การสร้างเชื่ออสุจิ ปริมาณขนตามร่างกาย มวลกล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่งสมองจะเป็นสิ่งที่ควบคุมการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรนจากลูกอัณฑะ (Testicle) หากฮอร์โมนถูกสร้างปกติ ก็จะทำให้ร่างกาเจริญเติบโตได้อย่างไร้ซึ่งปัญหา แต่หากเกิดความผิดปกติขึ้นกับอวัยวะสืบพันธุ์จะมีทำให้เกิดผลกระทบกับการผลิตฮอร์โมนได้ ทำให้ผลิตได้น้อยลง หรือร้ายแรงถึงขั้นไม่ผลิตเลย เราเรียกว่า ภาวะฮอร์โมนต่ำ (Hypogonadism)

ฮอร์โมนเพศชายมีหน้าที่อะไรบ้าง

ฮอร์โมน เพศชายมีหน้าที่อะไรบ้าง ?

ฮอร์โมน เพศชายนั้นมีความสำคัญต่อร่างกายของผู้ชายอย่างมาก ถ้าขาดไปบางครั้งอาจจะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงไปเลยก็ได้ หน้าที่หลักๆของฮอร์โมน เพศชายมีดังนี้

 • ทำให้เกิดขนตามร่ายกาย
 • ตัวช่วยทำให้เกิดความต้องการทางเพศ และเพิ่มขนาดอวัยวะเพศและอัณฑะเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศ
 • ช่วยสร้างเม็ดเลือด และสร้างอสุจิ
 • รักษาความหนาแน่นของมวลกระดูก
 • รักษามวลกล้ามเนื้อ และคงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ฮอร์โมน เพศชายปกติ มีปริมาณเท่าไหร่ ?

ปกติแล้วฮอร์โมน เพศชายจะมีระดับอยู่ที่ 300-1,000 นาโนกรัม/เดซิลิตร และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 679 นาโนกรัม/เดซิลิตร หากสุขภาพแข็งแรงดี ระดับฮอร์โมนอยู่ประมาณ 400-600 นาโนกรัม/เดซิลิตร โดยปกติแล้วอยู่ชายจะมีระดับฮอร์โมนสูงสุดในช่วงวัยรุ่น จนถึงผู้ใหหญ่ตอนต้น หลังจากนั้นจะลดลงเรื่อยๆ เมื่ออายุมากกขึ้น โดยจะะลดลงประะมาาณ 1% ทุกๆปี หลังจากอายุ 30 หรือ 40 ปีขึ้นไป และจะลดลงจนร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แสดงว่าฮอร์โมน เพศชายลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป

ฮอร์โมนเพศชาย ตรวจวัดได้ยังไง

ฮอร์โมน เพศชาย ตรวจวัดได้ยังไง ?

การตรวจวัด ฮอร์โมน เพศชายนั้นสามารถทำได้ด้วยการตรวจเลือด โดยแพทย์จะนำตัวอย่างเลือดไปตรวจ เพื่อหาปริมารฮอร์โมน หากพบว่าฮอร์โมน เพศชายอยู่ในระดับผิดปกติ อาจจะต้องรับการตรวจเพิ่มด้วยวิธีอื่นๆเพิ่มเติม จากนั้นแพทย์จะวิเคราะห์เพื่อวางแผนรักษาต่อไป

ปัจจัยที่ทำให้ฮอร์โมนเพศชาย ลดลงมีอะไรบ้าง

ปัจจัยที่ทำให้ฮอร์โมน เพศชาย ลดลงมีอะไรบ้าง ?

ปกติแล้วฮอร์โมน เพศชายจะอยู่ที่ระดับ 300-1,000 นาโนกรัม ต่อเดซิลิตร เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะผลิตฮอร์โมน เพศชายได้น้อยลง ทำให้ฮอร์โมน เพศชายไม่เพียงพอ และนอกจากอายุที่ส่งผลแล้ว พฤติกรรมการใช้ชีวิตอาจกระทบระดับฮอร์โมน เพศชายได้ มีอะไรบ้างไปดูกัน

 • การสูบบุหรี่จัดๆ
 • การเครียดจนเกินไป
 • การพักผ่อนไม่เพียงพอ
 • การดื่มแอลกอฮอ ล์ทุกสัปดาร์
 • การรับประทานของทอด
 • การรับประทานของหวาน หรือ มัน จนเกินไป
 • การปล่อยให้น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน
 • มีภาวะอ้วน
 • ไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์
 • ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น ความดัน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
ปัจจัยที่ทำให้ฮอร์โมนเพศชาย ลดลงมีอะไรบ้าง
ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย รู้ไว้ก่อนยากต่อการรักษา

ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย รู้ไว้ก่อนยากต่อการรักษา

ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย คือ ภาวะที่ร่างกายขาดฮอร์โมน เพศชาย หรือ ขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน โดยทั่วไปแล้วจะพบในผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้น และส่วนใหญ่แล้วจะไม่ทราบกันว่าเกิดอาการดังดล่าวและปลอ่ยผ่าน จนเลยจุดที่ยากต่อการรักษาแล้ว อาการของผู้ชายที่เป็นภาวะนี้จะไม่มีอาการที่เฉพาะเจาะจงมากนัก อีกทั้งอาการของโรคนี้มักจะเกิดจากความผิดปกติอื่นๆ ของร่างกาย ทำให้ผู้ชายส่วนใหญ่นึกไม่ถึงว่าตัวเองเกิดภาวะพร่องฮอร์โมน เพศชาย โดยความผิดปกติที่มักจะพบก่อนเกิดภาวะนี้ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง หลงลืมง่าย อารมแปรปรวน นอนหลับไม่สนิท สมรรณทางเพศบกพร่อง เป็นต้น โดยมีการคาดการณ์ว่า ฮอร์โมน เพศชายจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ หลังจากอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยจะลดลงร้อยละ 1-2% ต่อปีภาวะพร่องฮอร์โมน เพศชาย คือ ภาวะที่ร่างกายขาดฮอร์โมน เพศชาย หรือ ขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน โดยทั่วไปแล้วจะพบในผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้น และส่วนใหญ่แล้วจะไม่ทราบกันว่าเกิดอาการดังดล่าวและปลอ่ยผ่าน จนเลยจุดที่ยากต่อการรักษาแล้ว อาการของผู้ชายที่เป็นภาวะนี้จะไม่มีอาการที่เฉพาะเจาะจงมากนัก อีกทั้งอาการของโรคนี้มักจะเกิดจากความผิดปกติอื่นๆ ของร่างกาย ทำให้ผู้ชายส่วนใหญ่นึกไม่ถึงว่าตัวเองเกิดภาวะพร่องฮอร์โมน เพศชาย โดยความผิดปกติที่มักจะพบก่อนเกิดภาวะนี้ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง หลงลืมง่าย อารมแปรปรวน นอนหลับไม่สนิท สมรรณทางเพศบกพร่อง เป็นต้น โดยมีการคาดการณ์ว่า ฮอร์โมน เพศชายจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ หลังจากอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยจะลดลงร้อยละ 1-2% ต่อปี

ผลกระทบของภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย

ผลกระทบของภาวะพร่องฮอร์โมน เพศชาย

เนื่องจากการผลิตของฮอร์โมนเพศลดล ส่งผลให้ความต้องการทางเพศลดลง ปริมาณของอสุจิมีน้อยเกิดภาวะตั้งครรภ์ยากขึ้น ภาวะการแข็งตัวได้ไม่สมบูรณ์ของอวัยวะเพศชาย หน้าอกโตขึ้นเนื่องจากขาดความสมดุลของฮอร์โมนส์เพศในร่างกาย หากปล่อยไว้ไม่เข้ารับการรักษาจะสูญเสียสมดุลทางร่างกายอย่าง มัดกล้ามและขน เกิดการสะสมไขมาตามส่วนต่างๆ เกิดโณคกระดูกพรุน ไม่มีเรี่ยวแรง ลูกอัณฑเหี่ยวและมีขนาดเล็กลงอีกด้วย

ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย สาเหตุ มีอะไรบ้าง

ภาวะพร่อง ฮอร์โมนเพศชาย สาเหตุ มีอะไรบ้าง

อาการของภาวะเพศชายต่ำเกิดได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่น
 • ซึมเศร้า
 • อ้วนลงพุง
 • นอนไม่หลับ
 • หงุดหงิดง่าย
 • ขาดความมั่นใจ
 • รู้สึกร้อนวูบวาบ
 • ไม่กระฉับกระเฉง
 • อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
 • ไม่มีความรู้สึดทางเพศ
 • อาการบาดเจ็บที่ลูกอัณะ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดต่างๆ การทำหมัน
 • การฉายรังสี การทำเคมีบำบัด การติดเชื้อที่ลูกอัณฑะ
 • โรคที่เกี่ยวกับระบบต่างๆ เช่น โรคเอดส์ โรคไตและตับเรื้อรัง โรคต่อมลูกหมากโต เบาหวานและโรคอ้วน
 • การใช้ยาเคมีที่ส่งผลกระทบกับฮอร์โมนโดยตรง
ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย สาเหตุ มีอะไรบ้าง
ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย รักษาอย่างไร

ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย รักษาอย่างไร

อย่างแรกที่แพทย์จะทำคือการตรวจการกระจายขนบนร่างกายว่าปกติตามเพศสภาพของผู้ชายหรือไม่ ตรวจขนาดหน้าอกและอัณฑะ รวมไปถึงอวัยวะเพศและทดสอบการแข็งตัว รวมไปถึงการตรวจเลือดเพื่อประมาณความปกติของฮอร์โมนเทสทอสเทอโรน อาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจมากกว่า 1 วัน และหลายครั้งเพื่อความมั่นยำในการรักษา ซึ่งหากไม่มากหมอจะแนะนำให้ออกกำลังกายและกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ รวมไปถึงทานวิตามินเพื่อบำรุงร่างกาย จากนั้นร่างกายอาจฟื้นฟูเองได้จนปกติ แต่ถ้าหากอาการหนักอาจจะต้อง มีการฉีดฮอร์โมนและยากระตุ้นฮอร์โมน ใข้การแปะแผ่นฮอร์โมนที่ผิวหนัง การทาเจลร่วมด้วย

แบบฉีด

แบบฉีดนั้น มีทั้งแบบออกฤทธิ์ระยะสั้นๆ และระยะยาว เมื่อฉีดเข้าไปแล้วสามารถดูดซึมได้ทันที ผ่านตับน้อย และไม่มีผลต่อตับ

ออกฤทธิ์ระยะสั้น

เวลาฉีดเข้าร่างกาย ตัวยาจะเหมือนน้ำมัน ออกฤทธิ์ได้ ไม่เกิน 4 สัปดาห์ โดยส่วนมากจะแนะนำให้ฉีดทุกๆ 2 สัปดาห์ เพื่อให้ฮอร์โมนปริมาณไม่สูงจนเกิดไป เพราะการออกฤทธิ์จะค่อยๆสูงขึ้นในสัปดาห์แรกๆ แล้วจะค่อยๆลดลง เมื่อครบ 2 สัปดาห์ จากนั้นเมื่อฉีดเข็มต่อไป การออกฤธิ์ก็จะสูงขึ้นอีก แต่ถ้าไม่ได้ฉีดเข็มที่ 2 ภายใน 2 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 3 ฤทธิ์ของของฮอร์โมนก็จะลดลง ต้องไปรับยาเข็มต่อไปโดยเร็ว ข้อดีคือ สามารถปรับระดับและปริมาณยาได้ง่าย เพราะฮอร์โมนออกฤทธิ์ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ต้องฉีดบ่อยๆ

ออกฤทธิ์ระยะยาว

เวลาาฉีดเข้าร่างกาย ตัวยาจะค่อยๆ ออกฤทธิ์สูงขึ้นเรื่อยๆ แล้วค่อยลดลงอย่างช้าๆ โดยการฉีกแต่ละครั้งจะออกฤทธิ์นาน 3 เดือน แต่ถ้าฉีดเข็มต่อไปช้า ระดับฮอร์โมนจะตกลง แต่ไม่ได้ตกลงมากนัก โดยทั่วไปแล้วแพทย์จะแนะนำให้ฉีดทุกๆ 3 เดือน ข้อดีคือ ไม่ต้องฉีกบ่อยๆ ระดับฮอร์โมนไม่เหวียง แต่ไม่สามารถปรับขนาดยาได้ดีเท่าแบบระยะสั้น

แบบกิน

โดยทั่วไปแล้วฮอร์โมนแบบกิน ต้องกินอย่างต่อเนื่องทุกๆวัน และต้องกินครั้งละหลายๆเม็ด หากต้องการให้ออกฤทธิ์เท่าแบบฉีด ข้อดีคือ สะดวก สามารถกินได้เอง ไม่เจ็บตัวอีกด้วย แต่ที่สำคัญคือต้องมีระเบียบวินัยนะ เพราะถ้าวันไหนลืมกินยา ระดับฮอร์โมนจะตกลง ได้ผลช้า และที่สำคัญการกินยาเยอะๆมีผลต่อตับ ซึ่งไม่ดีแน่นอน

แบบทา หรือแบบเจล

ฮอร์โมนแบบทา จะออกฤธิเพียงระยะสั้นๆเท่านั้น ประมาณ 24 ชั่วโมง ทำให้ต้องการตามผิวหนังส่วนต่างๆของร่ายกายทุกวัน และควรทาบริเวณที่ไม่ได้ไปสัมผัสบ่อยๆ หรือไม่ควรทาบริเวณที่ขนปกคลุมมากๆ เพื่อให้ตัวยาดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ดี ข้อดีคือ สะดวก ไม่เจ็บตัว ทาเองได้ ข้อเสียคือ ราคาที่ค่อนข้างสูง และต้องทาเป็นประจำทุกวัน และที่สำคัญ ต้องรอให้แห้ง ก่อนจะสวมใส่เสื้อผ้าอีกด้วย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้ฮอร์โมนแบบไหน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อสุขภาพอื่นๆตามมา ฉนั้นควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชียวชาญก่อนได้รับฮอร์โมนที่ถูกต้อง และยิ่งถ้าต้องรับฮอร์โมนในระยะยาว ยิ่งจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาในการใช้ที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย และลดผลข้างเคียงที่จะได้รับให้น้อยที่สุด

ต่อมลูกหมากโต คืออะไร? ทำไมผู้ชายทุกคนถึงเสี่ยงที่จะเป็น

คุณเป็นต่อมลูกหมากโต หรือไม่ ?

สามารถเช็คได้จากอาการเหล่านี้

 • รู้สึกปวดปัสสาวะบ่อย จนผิดปกติ
 • ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
 • ปัสสาวะยาก ต้องใช้แรงเบ่ง
 • ปัสสาวะไม่พุ่ง กระปริบกระปรอย
 • ปัสสาวะเล็ด ควบคุมการไหลไม่ได้
 • ปัสสาวะเสร็จแล้วรู้สึกไม่สุด
 • ปัสสาวะแล้วแสบ มีเลือดติด

หรืออยากรู้เรื่องต่อมลูกหมากเพิ่มเติม อ่านต่อได้ที่บทความ

ต่อมลูกหมากโต คืออะไร? ทำไมผู้ชายทุกคนถึงเสี่ยงที่จะเป็น (spregeofficial.com)

คอมเมนต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ