ฮอร์โมนเพศชาย คืออะไร ทำไมมีผลให้นกเขาไม่ขัน

ฮอร์โมนเพศชาย คืออะไร ทำไมมีผลให้นกเขาไม่ขัน

สารบัญเนื้อหา

ฮอร์โมนเพศชาย คืออะไร ทำไมมีผลให้นกเขาไม่ขัน

ฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรน (Testosterone) คือฮอร์โมนที่กำหนดและกระตุ้นลักษณะทางกายภาพของเพศชาย อย่างเช่น เรื่องความต้องการทางเพศ การสร้างเชื่ออสุจิ ปริมาณขนตามร่างกาย มวลกล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่งสมองจะเป็นสิ่งที่ควบคุมการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรนจากลูกอัณฑะ (Testicle) หากฮอร์โมนถูกสร้างปกติ ก็จะทำให้ร่างกาเจริญเติบโตได้อย่างไร้ซึ่งปัญหา แต่หากเกิดความผิดปกติขึ้นกับอวัยวะสืบพันธุ์จะมีทำให้เกิดผลกระทบกับการผลิตฮอร์โมนได้ ทำให้ผลิตได้น้อยลง หรือร้ายแรงถึงขั้นไม่ผลิตเลย เราเรียกว่า ภาวะฮอร์โมนต่ำ (Hypogonadism)

ฮอร์โมนเพศชายมีหน้าที่อะไรบ้าง