02-123-3866

มะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดจากอะไร รักษาหายขาดได้ไหม ?

มะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดจากอะไร รักษาหายขาดได้ไหม

สารบัญเนื้อหา

ต่อมลูกหมาก อวัยวะที่มีในระบบสืบพันธุ์ชายเท่านั้น ซึ่งต่อมลูกหมากมีหน้าที่ผลิตน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิ ซึ่งมีของเหลวถึง 30% ในน้ำอสุจิที่ถูกผลิตจากต่อมลูกหมาก ทำให้อสุจิมีชีวิตอยู่ได้นานยิ่งขึ้น และเมื่อผู้ชายอายุมากขึ้น ต่อมลูกหมากจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจนเป็นต่อมลูกหมากโตทำให้มีปัญหากับการปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะไม่ค่อยออก ปัสสาวะบ่อยๆ เนื่องจากต่อมลูกหมากมีการขยายไปเบียดบังท่อปัสสาวะและกระเพราะปัสสาวะ ทำให้ท่อปัสสาวะและกระเพราะปัสสาวะเล็กลง ปัจจัยที่คาดว่าทำให้ต่อมลูกหมากโตขึ้น คาดว่ามาจากฮอร์โมนเพศชาย และวัยเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการใช้ชีวิตที่ไม่ได้มีการดูแลตัวเองยิ่งเป็นได้ง่ายมากๆ จากการสำรวจพบว่าผู้ชายที่อายุ 40 ปีขึ้นไปก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นต่อมลูกหมากโต บางรายที่เป็นต่อมลูกหมากโตแล้วไม่ดูแลตัวเองอาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดกับระบบทางเดินปัสสาวะ หรือนำไปสู่มะเร็ง ต่อมลูกหมากในที่สุด อ่านเพิ่มเติม

มะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดจากอะไร

มะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดจากอะไร

มะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดจากอะไรยังไม่แน่ชัดในทางการแพทย์ ซึ่งการวินิจฉัยจะเป็นกรณีๆ ไป แต่ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญยอมรับว่าอาหาร อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง ต่อมลูกหมากได้ โดยเฉพาะผู้ชายที่บริโภคไขมันเป็นจำนวนมากที่มาจากเนื้อแดง 1 ใน อาหารที่คนเป็นต่อมลูกหมากโตไม่ควรที่จะกิน 

และยังรวมไปถึงแหล่งไขมันสัตว์อื่นๆที่ผ่านการปรุงด้วยความร้อนสูง อาหารเหล่านี้มีแนมโน้มสูงมากที่จะก่อให้เกิดมะเร็ง ต่อมลูกหมากที่อันตรายได้ มะเร็ง ต่อมลูกหมากสามารถพบได้บ่อยๆในประเทศทีบริโภคเนื้อสัตว์และนมเป็นอาหารหลัก มากกว่าประเทศที่บริโภคข้าวและถั่วเหลือง อีก 1 ปัจจัยที่อาจเชื่อมโยงมะเร็ง ต่อมลูกหมากคาดว่าน่าจะมาจากฮอร์โมน เนื่องจากไขมันจะกระตุ้นการผลิดตฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนอื่นๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น และฮอร์โมนเพศชายทำหน้าที่เร่งการเจริญเติบโตของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ ยิ่งระดับฮอร์โมนเพศชายสูง ยิ่งอาจกระตุ้นเซลล์มะเร็ง ต่อมลูกหมากได้ จากการวิจัยชี้ชัดว่า ยิ่งระดับฮอร์โมนเพสชายสูง ยิ่งเสี่ยงเป็นมะเร็ง ต่อมลูกหมาก นอกเหนือไปจากที่กล่าวมา มะเร็ง ต่อมลูกหมากยังไม่มีการพิสูจน์ว่ามีความเชื่อมโยงกับ การทำหมัน , การสำเร็จความไคร่ , การใช้แอลกอฮอล์ , การขลิบ แต่อย่างใด นอกจากที่กล่าวมามะเร็ง ต่อมลูกหมากโตอาจเกิดจากสาเหตุเหล่านี้ร่วมด้วย

 • อายุ
 • กรรมพันธุ์
 • เชื้อชาติ
 • ไขมัน
 • การใช้ชีวิตประจำวัน
 • กลุ่มอาการลินช์ (มะเร็งลำไส้ใหญ่)

มะเร็งต่อมลูกหมาก อาการเป็นยังไง ?

มะเร็ง ต่อมลูกหมากในผู้ชาย อาการแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่จะอาการจะคล้ายกับต่อมลูกหมากโต เพราะเกิดปัญหากับอวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะ แต่บางคนก็ไม่มีอาการอะไรเลย ฉนั้นควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อป้องกันโรคต่างๆ และหากมีอาการเหล่านี้ ควรพบแพทย์และตรวจว่าเป็นมะเร็ง ต่อมลูกหมาก หรือ ต่อมลูกหมากโตหรือไม่

 • ปัสสาวะลำบาก
 • ปัสสาวะบ่อย
 • ปัสสาวะไม่สุด
 • รู้สึกปวดแสบปวดร้อนขณะปัสสาวะ
 • มีเลือดในปัสสาวะ
 • ปวดหลัง สะโพก
 • หลังเสร็จกิจแล้วเจ็บปวด

โปรดทราบอีกครั้งว่า อาการเหล่านี้ อาจไม่ใช่มะเร็ง ต่อมลูกหมาก แต่อาจเป็นต่อมลูกหมากโต ก็เป็นได้ ฉนั้นถ้าเกิดมีอาการควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยก่อนว่าเป็นอะไร เพื่อหาทางรักษาจะดีที่สุด

ระยะของมะเร็ง ต่อมลูกหมาก

มะเร็ง ต่อมลูกหมาก ถูกจัดเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในผู้ชายไทย และยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาการจะคล้ายๆกับการเป็นต่อมลูกหมากอักเสบ หรือ ต่อมลูกหมากโต มะเร็ง ต่อมลูกหมากในแต่ละระยะที่ตรวจเจอ โอกาสหายก็จะน้อยลงตามไปด้วย ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1

ในระยะที่ 1 มะเร็งจะอยู่เพียงด้านเดียว ของต่อมลูกหมาก ด้านใดด้านหนึ่ง หรือน้อยกว่านั้น แต่จะอยู่ในต่อมลูกหมากแล้ว ในระยะนี้ถ้าตรวจเจอโอกาสเกือบ 100% จะรอดจากมะเร็งต่อมลูกหมาก หลังจาก 5 ปีที่ตรวจเจอและได้รับการรักษา

ระยะที่ 2

ในระยะที่ 2 มะเร็งมากกว่าครึ่งนึงของต่อมลูกหมากด้านใดด้านหนึ่ง แต่จะอยู่ในต่อมลูกหมาก ในระยะนี้ก็เกือบ 100% จะรอดจากมะเร็งต่อมลูกหมาก หลังจาก 5 ปีที่ตรวจเจอและได้รับการรักษา

ระยะที่ 3

ในระยะที่ 3 มะเร็งจะเริ่มทะบุออกจากต่อมลูกหมาก และอาจแพร่กระจายไปถุงน้ำอสุจิ ในระยะนี้เกือบ 95% จะรอดจากมะเร็งต่อมลูกหมาก หลังจาก 5 ปีที่ตรวจเจอและได้รับการรักษา

ระยะที่ 4

ในระยะที่ 4 นี้ หมายถึงว่า มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังอวัยวะใกล้เคียงของร่างกาย เช่นทางเดินปัสสาวะ , กระเพราะปัสสาวะ , ต่อมน้ำเหลือง และลามไปกระดูกแล้ว ซึ่งในระยะนี้โอกาสรอดชีวิตเพียงแค่ 50% หลังจาก 5 ปีที่ตรวจเจอและได้รับการรักษา

มะเร็ง ต่อมลูกหมาก รักษาหายขาดได้ไหม ?

มะเร็ง ต่อมลูกหมากสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ ต้องเป็นการตรวจเจอตั้งแต่ระยะแรก ในช่วง 5 ปีแรกที่ตรวจพบมีโอกาสหายขาดได้ หากตรวจพบในระยะแรก โอกาสหายขาดมีถึง 80-100% เลยทีเดียว และหากอยู่ในระยะที่ 2 จะมีโอกาสหายที่ 50-70% ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่น อายุ , สุขภาพ , ชนิดของมะเร็ง , พฤติกรรมการใช้ชีวิต เป็นต้น โอกาสหายจะน้อยลงเรื่อยๆตามระยะที่เวลาที่ตรวจพบและได้รับการรักษา

มะเร็งต่อมลูกหมาก รักษายังไง

โดยปกติแล้วการรักษามะเร็ง ต่อมลูกหมาก แพทย์จะเป็นคนตัดสินว่าการรักษาใดที่เหมาะกับคุณ และจะเลือกวิธีการดังต่อไปนี้เบื้องต้น เพื่อรักษาต่อไป

 • การเฝ้าระวังโดยการตรวจแอนติเจนเป็นประจำ
 • การศัลยกรรมต่อมลูกหมาก
 • การรักษาด้วยรังสี ทั้งภายนอก และ ภายใน
 • การทำไครโอเทอราพีเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง
 • เคมีบำบัด
 • บำบัดทางชีวภาพ
 • อัลตราซาวด์ความเข้มสูง
 • การรักษาด้วยฮอร์โมน

อย่างไรก็ตาม แพทย์อาจจะใช้วิธีอื่นๆนอกเหนือจากนี้เพื่อรักษา ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือองค์ความรู้ใหม่ๆในการรักษาก็เป็นได้

มะเร็งต่อมลูกหมาก เสียชีวิตได้ ถ้าปล่อยไว้นาน

มะเร็ง ต่อมลูกหมากมีอัตราการรักษาหายมากที่สุดในหมู่มะเร็งทุกประเภท เนื่องจากส่วนใหญ่จะเจอในระยะแรงของการเป็นมะเร็งต่อมลุกมาก และได้รับการรักษาทันท่วงที ถ้าตรวจเจอว่าเป็นยังไม่ถึง 5 ปี มีอัตราการรอดชีวิตถึง 100% เลยทีเดียว ข่าวดีคือ มีผู้ชายเพียง 5% ที่มะเร็ง ต่อมลูกหมากลุกลามไปทั่วร่างกาย จนไม่สามารถรักษาได้ทัน จนเสียชีวิตในที่สุด แต่ทั้งที่ทั้งนั้น ถ้าเกิดสงสัยว่าตัวเองเริ่มมีอาการแล้วหรือเปล่า ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจจะดีที่สุด เพื่อไม่ให้ตัวเองเป็น 1 ใน 5% ที่ไม่สามารถรักษาได้แล้ว

มะเร็งต่อมลูกหมาก ป้องกันยังไง

เนื่องจากมะเร็ง ต่อมลูกหมากอาจจะเกิดจากอาหารการเลือกที่จะทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ฉนั้นการป้องกันมะเร็ง ต่อมลูกหมากส่วนใหญ่เลยจะเป็นการเลือกของกินที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และไม่ส่งผลให้เป็นมะเร็ง ต่อมลูกหมากนั่นเอง ซึ่งอาหารเหล่านั้นจะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

 • ผักและผลไม้
 • ผลไม้รสเปรี้ยว เช่น ส้ม
 • ถั่วเหลือง
 • ชา
 • กาแฟ
 • ปลา
 • นม
ต่อมลูกหมากโต ห้ามกินอะไร และควรกินอะไรดี

อาหารเหล่านี้เป็นเพียงทางเลือกเพื่อลดโอกาสการเป็นมะเร็ง ต่อมลูกหมากกเพียงเท่านั้น การลดทานไขมันก็เป็น 1 ในตัวช่วยลดโอกาสที่จะเป็นมะเร็ง ต่อมลูกหมากได้ และนอกเหนือจากนี้ การออกกำลังกายก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะนอกจากการออกกำลังจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วนั้น ยังส่งผลดีต่อร่างกายในทุกๆด้านอีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการหักโหมออกกำลังกายมากเกินก็อาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ฉนั้นควรออกแค่พอดีก็พอ

คอมเมนต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ