มะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดจากอะไร รักษาหายขาดได้ไหม ?

มะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดจากอะไร รักษาหายขาดได้ไหม

สารบัญเนื้อหา

ต่อมลูกหมาก อวัยวะที่มีในระบบสืบพันธุ์ชายเท่านั้น ซึ่งต่อมลูกหมากมีหน้าที่ผลิตน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิ ซึ่งมีของเหลวถึง 30% ในน้ำอสุจิที่ถูกผลิตจากต่อมลูกหมาก ทำให้อสุจิมีชีวิตอยู่ได้นานยิ่งขึ้น และเมื่อผู้ชายอายุมากขึ้น ต่อมลูกหมากจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจนเป็นต่อมลูกหมากโตทำให้มีปัญหากับการปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะไม่ค่อยออก ปัสสาวะบ่อยๆ เนื่องจากต่อมลูกหมากมีการขยายไปเบียดบังท่อปัสสาวะและกระเพราะปัสสาวะ ทำให้ท่อปัสสาวะและกระเพราะปัสสาวะเล็กลง ปัจจัยที่คาดว่าทำให้ต่อมลูกหมากโตขึ้น คาดว่ามาจากฮอร์โมนเพศชาย และวัยเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการใช้ชีวิตที่ไม่ได้มีการดูแลตัวเองยิ่งเป็นได้ง่ายมากๆ จากการสำรวจพบว่าผู้ชายที่อายุ 40 ปีขึ้นไปก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นต่อมลูกหมากโต บางรายที่เป็นต่อมลูกหมากโตแล้วไม่ดูแลตัวเองอาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดกับระบบทางเดินปัสสาวะ หรือนำไปสู่มะเร็ง ต่อมลูกหมากในที่สุด อ่านเพิ่มเติม

มะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดจากอะไร