ค่า PSA คืออะไร สำคัญอย่างไรกับผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต ?

ค่า PSA คืออะไร สำคัญอย่างไรกับผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต

สารบัญเนื้อหา

Psa หรือ Prostate Specific Antigen (โพรสเตท สเปซิฟิค แอนติเจน)  สารแปลกปลอมที่จำเพาะเจาะจงที่มาจากต่อมลูกหมาก  เป็นสารบ่งชี้สำคัญในการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก ที่ได้รับการยอมรับวงการการแพทย์ทั่วโลก ว่าสามารถคัดกรองผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แต่ค่า psa ก็อาจสามารถพบเจอได้ในผู้หญิงเช่นกัน  แต่จะอยู่ในระดับต่ำๆอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโต

ค่า PSA คืออะไร สำคัญอย่างไรกับผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต

ค่า PSA คืออะไร สำคัญอย่างไรกับผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต ?

ค่า PSA คืออะไร ค่า PSA ( Prostate-specific antigen) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากเซลล์ของต่อมลูกหมาก หน้าที่ของ PSA คือการทำให้น้ำอสุจิที่หลั่งออกมาสลายตัวเป็นของเหลว โดยมักจะออกจากร่างกายเราระหว่างการหลั่งอสุจิ และจะมีปริมาณน้อยเท่านั้นที่เล็ดออกไปจนสามารถตรวจพบได้ในกระแสเลือด ซึ่งทางการแพทย์จะใช้ค่าตรงนี้ในการประเมินความเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือต่อมลูกหมากโตอีกด้วย