ประโยชน์ของการดื่มน้ำ ยิ่งเยอะยิ่งดีจริงหรือเปล่า?

ประโยชน์ของการดื่มน้ำ ยิ่งเยอะยิ่งดีจริงหรือเปล่า

สารบัญเนื้อหา

ประโยชน์ของการดื่มน้ำ ยิ่งเยอะยิ่งดีจริงหรือเปล่า?

การดื่มน้ำ เป็นกิจวัตรที่สำคัญอย่างมากต่อมนุษย์เพราะร่างกายของมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 60 เปอร์เซ็นต์ โดยร่างกายจะสูญเสียน้ำจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดิน การยกของ หรือการนั่งทำงาน ทำให้ต้องมีการ ดื่มน้ำ เพื่อคงระดับน้ำในร่างกายอยู่เสมอ แต่ถึงแม้ว่าการ ดื่มน้ำ จะสำคัญต่อร่างกายมาก แต่หลายๆคนก็ยังมองข้ามเพราะคิดว่าไม่สำคัญ บ้างบอกว่าน้ำไม่มีสารอาหาร บ้างบอกว่าน้ำไม่มีประโยชน์ แต่บทความนี้จะบอกคุณเองว่าการดื่มน้ำมีประโยชน์ขนาดไหน