กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เรื้อรัง อย่าชะล่าใจ ก่อนจะสายเกินไป

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เรื้อรัง อย่าชะล่าใจ ก่อนจะสายเกินไป

สารบัญเนื้อหา

กระเพราะปัสสาวะอักเสบ หรือการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนั้น ผู้คนมักมองข้าม ไม่ให้ความสำคัญ และมองข้ามไป และพฤติกรรมการทานอาหารที่ไม่ได้คำนึงถึงในจุดนี้ เลยทำให้อาการยิ่งเรื้อรังเข้าไปใหญ่ จนถึงขั้นเป็นกรวยไตอักเสบ อ่านเพิ่มเติม
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เรื้อรัง

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เรื้อรัง คืออะไร

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เรื้อรัง คือการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ และถูกปล่อยประละเลย เป็นเวลานานๆ และถ้าปล่อยให้เป็นกระเพาะปัสสาะอักเสบเป็นเวลานานเกินไป เชื้อแบคทีเรียจะแพร่กระจายไปสู่ไต จนนำไปสู่กรวจไตอักเสบในที่สุด ส่วนใหญ่การเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ จะพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และพบมากในช่วงอายุ 20-50 ปี  เนื่องจากผู้หญิงมีท่อปัสสาวะที่สั้นกว่าผู้ชายมาก เพราะปากท่อปัสสาวะผู้หญิงสั้นกว่าผู้ชาย เชื้อโรคจึงเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่ายกว่า